เงื่อนไขการร่วมสนุก


1.มอบแพ็กเกจล่องเรือแฮคเกอร์-คราฟต์ พร้อมคนขับ สุด Exclusiveแพ็กเกจล่องเรือ 3 ชั่วโมง

จากบริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัด และประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่งผู้โดยสาร


สำหรับลูกค้า TrueSphere ที่มียอดซื้อสินค้าในร้านตามเงื่อนไขที่ บริษัท ทรู ดิสบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จำกัด (“บริษัทฯ”)กำหนด จำนวนรวม 5 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

แบ่งเป็นรางวัลยอดซื้อสูงสุดต่อใบเสร็จ จำนวน 3 รางวัล และรางวัลยอดซื้อสะสมสูงสุดจำนวน 2 รางวัล

ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 สิงหาคม 2566 มูลค่ารางวัล 24,000 บาทต่อรางวัล

 

รายละเอียดรางวัล

-รวมค่าน้ำมัน คนขับ และค่าท่าเรือ

-มีบริการน้ำแร่ทรู ผ้าเย็น ระหว่างทาง

-มีบริการชุดแชมเปญ ประกอบด้วย ถังแช่แชมเปญพร้อมน้ำแข็ง และแก้วตามจำนวนลูกค้า (ลูกค้านำเครื่องดื่มมาเอง และต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ call center ในขั้นตอนการจอง เมื่อต้องการรับบริการชุดแชมเปญ)

-หากเกินเวลาเช่าที่กำหนด เก็บค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 10,000 บาท เศษชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

-สามารถดูรายละเอียดเรือแต่ละลำได้ที่ https://trueleasing.co.th/th/pages/our-boats

เงื่อนไขการรับบริการเป็นไปตามที่บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จำกัดกำหนดสามารถติดต่อสอบถาม

ผ่าน True Leasing Call Center 1279 , Line@ : @trueleasing

 

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมลล์

3.ติดตามการประกาศผล และรายละเอียดการรับของรางวัลได้ที่หน้าประกาศรายชื่อผู้โชคดี

Fanpage Facebook : TrueSphere ในวันที่ 7 กันยายน 2566 (เวลา 18.00 น.)

ยืนยันการรับของรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี ภายใน 7 วัน

ที่ช่องทาง Inbox Fanpage Facebook : TrueSphere

4.ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลประจำวัน มากกว่า 1 รางวัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

5.ในกรณีที่มีการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ ของรางวัลจะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่ผู้โชคดีแจ้งกับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์เฉพาะในประเทศเท่านั้น

6.ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้

7.สามารถเลือกท่าเรือสำหรับขึ้น ได้เฉพาะกรุงเทพเท่านั้น หากเป็นท่าเรือของโรงแรม เพื่อแวะรับประทานอาหาร

ลูกค้าจะต้องมี Booking กับทางโรงแรมก่อน และมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระกับทางผู้ให้บริการโดยตรง

ยกเว้น โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ สามารถเลือกขึ้นเรือท่าโรงแรมนี้ได้ โดยไม่ต้องทำการจองล่วงหน้า

พร้อมนำบัตรจอดรถแสตมป์ที่ concierge service ไม่มีค่าบริการการจอดรถ

8.ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ( ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทงการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9.บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

 


กรณีเมื่อไปถึงหน้าท่าเรือและฝนตก

1 กรณีที่ลูกค้าพร้อมรอที่ท่าเรือและฝนตก ลูกค้าสามารถเลื่อนการเดินทางโดยแจ้งสำรองและรับบริการ หลังจากวันที่ใช้บริการได้ภายใน 6 เดือน

2. กรณีลูกค้าพร้อมรอที่ท่าเรือและฝนตก ลูกค้าสามารถรอจนฝนหยุดตกและออกเดินทางจนครบเวลาที่จองไว้ได้ เฉพาะในกรณีที่บริษัทฯไม่มีลูกค้าอื่นต่อเท่านั้น

3. กรณีลูกค้านั่งเรือและฝนตก กัปตันจะส่งลูกค้าขึ้นที่ท่าเรือที่ลูกค้าสามารถหลบฝนได้ เช่น ท่ามหาราช ท่าไอคอนสยาม เป็นต้น และลูกค้าสามารถเดินทางต่อจนครบแพ็คเกจ

4.ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้